Uw personeel tegelijk laten keuren?

Voorkom omzetverlies en kies voor professionele keuringen op maat!

Bespaar tijd en kies voor groepskeuringen

Meerdere chauffeurs tegelijk laten keuren

Heeft u meerdere chauffeurs die u tegelijk wilt laten keuren? Heeft u chauffeurs die nu niet de weg op mogen? Dan kan het handig voor u zijn om een groepskeuring aan te vragen. Dit biedt meerdere voordelen zoals het minimaliseren van omzetverlies of het opofferen van vrije dagen. We kunnen naar uw wens  bij u op locatie komen keuren, of de keuringen uitvoeren op de locaties van het cbk. Dit kan zelfs in de weekeinden plaatsvinden! Neem contact op met ons hoofdkantoor (085-0604016) of vul hieronder ons contactformulier in zodat wij u zo spoedig mogelijk kunnen helpen. 

Chauffeurs zelfstandig een keuring laten afspreken

Soms komt het in verband met de planning echter beter uit om chauffeurs zelfstandig hun keuring te laten plannen op de locaties van het cbk. De keuringen kunnen dan op rekening plaatsvinden op basis van periodieke facturering. Heeft u hier interesse in? Neem contact op met ons hoofdkantoor (085-0604016) of vul hieronder ons contactformulier in  zodat wij contact met u kunnen opnemen om een regeling in gang te zetten.

Ademlucht- & Bodemsaneringskeuring

Mensen die in een omgeving werken met vervuilde grond, asbest of met petrochemische stoffen dragen bij hun werkzaamheden meestal een overflow masker. Het is een masker waarbij zuurstof in het gezicht wordt geblazen waardoor vervuilde stoffen geweerd worden. Voor dit soort werkzaamheden is een medische keuring nodig. 


Voor het werken in de bodemsanering is een uitgebreidere keuring nodig dan voor het werken als asbest saneerder.  Beide keuringen zijn onderverdeeld in verschillende klassen. Bij de bodemsanering onderscheiden we 3 klassen die zijn ingedeeld naar de kans op, en mate van verontreiniging. De keuring is uitgebreider bij bodemsanering klasse C, omdat hier buitenlucht onafhankelijke adembescherming wordt gebruikt. Onder aan deze pagina kunt u per keuring lezen hoe de keuring er uit komt te zien en welke zaken meegenomen dienen te worden. 

Om deze keuringen te boeken neemt u contact op met ons hoofdkantoor (085-0604016) of vult hieronder ons contactformulier in. 

PMO - Preventief Medisch Onderzoek

De gezondheid van uw organisatie valt of staat bij de vitaliteit en gezondheid van uw werknemers. Dat merkt u ten eerste natuurlijk qua sfeer op de werkvloer maar ook in uw bedrijfsresultaat.  Wist u dat een zieke werknemer  uw bedrijf gemiddeld € 200-400 per dag kost*? Het is daarom essentieel te weten waar uw medewerkers energie of juist stress van krijgen. Ons Preventief medisch onderzoek (PMO) kan  hierbij helpen en inzicht ingeven. Via onze online vragenlijst en relevante fysieke onderzoeken creëren we snel duidelijkheid over de psychische en fysieke gezondheid van uw medewerkers. Met het PMO kunt u als werkgever uw waardering voor uw werknemers tonen door van hun gezondheid een prioriteit te maken.  Het PMO is meer dan een wettelijke verplichting: Het levert werkgevers en werknemers grote gezondheidsvoordelen op en een gezondere werksituatie.  


* volgens berekening Ondernemersnetwerk MKB Servicedesk 

De voordelen van het PMO op een rijtje

 • De gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s van uw werknemers wordt in kaart gebracht
 • Meer inzicht in het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid is belangrijk voor zowel uw werknemers als u als werkgever!
 • De oorzaken van mogelijk ziekteverzuim, werk- en/of leefstijl gerelateerd worden opgespoord
 • U ontvangt een PMO-rapport concrete, makkelijk toepasbare verbeterpunten die door een van onze gezondheid- experts zullen worden toegelicht
 • Bij een verhoogd risico krijgt uw werknemer een adviesgesprek met één van onze gezondheid-experts
 • Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de privacy hierbij  100% gegarandeerd is

 • Wij ondersteunen u bij de communicatie met uw werknemers
 • Met 1-op-1 consulten of in groep workshops kunnen wij verandering aanbieden in haalbare stappen zodat betere leefstijl gewoonten kunnen worden aangeleerd

 • De fysieke onderzoeken kunnen plaatsvinden op een locatie bij u in de buurt, of bij u op het bedrijf
 • Wij stemmen de onderzoeken graag af op de behoeften van uw organisatie.. Wij zorgen altijd voor een  onderzoeksomgeving die veilig aanvoelt voor uw werknemers

 • Met ons PMO voldoet u aan uw wettelijke verplichting 
 • Net zoals u voldoen wij graag aan onze wettelijke verplichtingen: Onze PMO's zijn AVG proof

  Wat neemt u mee naar de keuring? 

  • Alle verwijzingen van het CBR incl. de ZD code (nvt bij bodemsaneringskeuring)
  • Uw rijbewijs, ook indien deze al verlopen is  (nvt bij bodemsaneringskeuring)
  • Een identificatie bewijs als u nog geen rijbewijs heeft
  • Actueel medicatie overzicht van uw apotheek
  • Afschrift van de opticien (visus)
  • Eventuele documentatie van de huisarts
  • Urine, liefst niet ouder dan 2 uur i.v.m. hygiëne
  • Bij Ademlucht- en Bodemsaneringskeuringen ook nog sportkleding- en schoenen in verband met een inspanningstest