Hoe ziet de senioren keuring eruit?

De seniorenkeuring is eigenlijk een gezondheidsscreening. De uitkomsten van deze screening worden gedeeld met het CBR. Tijdens de seniorenkeuring kijkt de arts naar de volgende punten:
  • Uw mobiliteit: zijn er beperkingen aanwezig in het bovenlichaam, onderlichaam of de ruggengraat?
  • Uw longfunctie: Heeft u last van kortademigheid? Is er sprake van COPD? Zo ja, dan noteert de arts de Gold score genoteerd.
  • Uw ogen: draagt u een bril of contactlenzen? Dan noteren we uw zicht zonder en met correctie. Bij gebruik van contactlenzen noteren we de sterkte van uw lenzen. U kunt hiervoor ook een afschrift met uw gegevens van uw opticien meenemen.
  • Uw bloedsuiker niveau: wordt er suiker in uw urine gevonden? Dit kan een teken zijn van (pre) diabetes. We noteren dan glucoserie (aanwezigheid van glucose in de urine).
  • Uw bloeddruk: uw bloeddruk mag niet hoger zijn dan 180/110. Veel mensen vinden de keuring spannend waardoor de bloeddruk hoger uitvalt dan normaal. Wij houden hier rekening mee en zullen bij een te hoge bloeddruk altijd een tweede meting doen. U kunt ook uw bloeddruk door uw huisarts laten meten en een afschrift hiervan meenemen.
  • Uw medicatie gebruik: vraag uw apotheek naar een afschrift van al uw medicatie. Soms staat hier ook medicatie uit het verleden op. Deze nemen we niet mee in de resultaten die met het CBR worden gedeeld.
  • Overige zaken die uw rijvaardigheid beïnvloeden.

Als er geen bijzonderheden zijn neemt de keuring ongeveer 10-15 minuten in beslag. Indien u op de gezondheidsverklaring een of meerdere zaken heeft aangekruist, moet u wellicht ook nog door een medisch specialist gezien worden.
Reactie plaatsen